7 czerwca 2021

Eko Rating, a naprawialność

System oznakowania smartfonów

Pięciu europejskich operatorów telefonii komórkowej połączyło siły, aby zaktualizować i wprowadzić nowy ogólnobranżowy system znakowania Eco Rating. Pomoże on konsumentom porównywać najbardziej przyjazne środowisku telefony komórkowe. Ma też zachęcić producentów do zmniejszania wpływu ich urządzeń na środowisko.


Inicjatywa Eco Rating została stworzona przez Orange, Deutsche Telekom, Telefónica (marki O2 i Movistar), Telia Company i Vodafone. Ma na celu zapewnienia spójnych, dokładnych informacji na temat wpływu na środowisko produkcji, użytkowania, transportu i utylizacji smartfonów.
W ramach programu Eco Rating będzie ocenionr 12 marek telefonów komórkowych. Partnerami są CAT, Doro, Nokia, Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, Alcatel, Xiaomi i ZTE.


Od czerwca 2021 r. w 24 krajach EU operatorzy komórkowi zaczną wprowadzać oznakowanie Eco Rating. Po szczegółowej ocenie każdy smartfon otrzyma ocenę Eco Rating. 100 oznaczać będzie max. wydajność środowiskową urządzenia w całym jego cyklu życia. Etykieta Eco Rating podkreśli również 5 kluczowych prośrodowiskowych aspektów urządzeń mobilnych. Są to: trwałość, możliwości naprawy, recyklingu, efektywność klimatyczna i efektywne gospodarowanie zasobami.

Trwałość – wytrzymałość urządzenia, żywotność baterii oraz okres gwarancji.


Możliwość naprawy – łatwość naprawy urządzenia, w tym budowa telefonu komórkowego i czynności dodatkowe, które mogą wydłużyć okres użytkowania produktu.


Możliwość recyklingu — stopień, w jakim komponenty urządzenia mogą być rozmontowane i odzyskane, oraz procent w jakim materiały mogą być poddane recyklingowi.


Efektywność klimatyczna – emisja gazów cieplarnianych przez urządzenie podczas całego cyklu życia. Im lepszy wynik, tym mniejszy wpływ na klimat.


Efektywne gospodarowanie zasobami – wpływ ilości rzadkich surowców wymaganych przy produkcji (np. złota do produkcji komponentów elektronicznych).

Aktualności